Henkistä ja taloudellista hyvinvointia metsästä

Henkistä ja taloudellista hyvinvointia metsästä

Ilmastonmuutoksen torjunnassa on nostettu vahvasti esille metsien hakkuiden rajoittaminen, jopa hakkuiden kieltäminen kokonaan. Äänekkäimmät vaatimukset ovat tulleet vihervasemmiston suunnasta. Yksityiset omistavat metsistämme noin 60 prosenttia, loput ovat valtion ja...
Rotia hoitoonpääsyyn

Rotia hoitoonpääsyyn

Suomi tarvitsee sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen edelleen. Tarve ei ole hävinnyt. Uudet vaalit, verot tai hallinto eivät paranna ketään. Oikea-aikaisella hoidolla on aidosti merkitystä. On keskityttävä palveluiden ripeään kehittämiseen vuosia kestävän...
Sotea uhkaa antiikin aika

Sotea uhkaa antiikin aika

Olen saanut hoitaa ihmisten terveyttä kaupungilla ja yrityksissä. Olen saanut olla mukana yhteisyrityksen valvonnassa. Olen saanut valmistella toteutettavaksi tarkoitettua Keski-Suomen sote-uudistusta. Kaikki tämä on ollut tavallisen ihmisen järjellä tehtävää työtä....
Rotia koulutuspolitiikkaan!

Rotia koulutuspolitiikkaan!

Suomalaisessa koulujärjestelmässä on siirrytty suurien haasteiden edestä jo aivan niiden ytimeen. Opettajat uupuvat, kun suurin osa työajasta kuluu pahimmillaan tärkeimmän tehtävän, opettamisen ja kasvattamisen sijasta muihin työtehtäviin. Tällainen viesti kuuluu...
Sinisilmäisyys käy kalliiksi

Sinisilmäisyys käy kalliiksi

Jämsän kaupunginvaltuusto teki vuonna 2014 päätöksen ulkoistaa nopealla aikataululla, keskustapuolueen ja sosialidemokraattien vauhdittamana, sosiaali- ja terveystoimensa perustettavalle yhteiskunnalliselle yhteisyritykselle, Jämsän Terveydelle. Kaupungille jätettiin...
Määrä ei yksin takaa hoidon laatua

Määrä ei yksin takaa hoidon laatua

Keitä ja minkälaista osaamista hoitajamitoituksen osoittamaan määrään lasketaan? Hoidon laatuun vaikuttavat niin osaaminen kuin soveltuvuus hoitotyöhön. Ehdotetun 0,7 hoitajamitoitusluvun kirjaaminen lakiin ilman, että sen sisältöä määritellään, saattaa johtaa aivan...