Lotta Ahola

Kokoomuslainen vaikuttaja

Olen tekijä ja toimin koko Keski-Suomen puolesta. Osaamiseni on sotessa ja koulutuksessa, äitiydessä ja arjessa.

Aloittelijasta asiantuntijaksi

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

JAMK 2020

Kliininen asiantuntija (YAMK)

Äkillisesti sairastuneen hoitotyö, TAMK 2013

Johtamisen ja kehittämisen erikoistumisopinnot

JAMK 2010

U

Sairaanhoitaja (amk)

PIRAMK 2009

Sairaanhoitaja

Sisätautien- ja kirurginen sairaanhoito,
Jämsän terveydenhuolto-oppilaitos 1995

Lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja

Mikkelin terveydenhuolto-oppilaitos 1990

Työura

Tällä hetkellä toimin Gradia Jämsässä sosiaali- ja terveysalan päätoimisena tuntiopettajana.

Toimin koronarokotustehtävissä Jyväskylän kaupungilla maaliskuusta elokuun loppuun vuonna 2021.

Työskentelin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä päivystys- ja infektio-osastolla sairaanhoitajana kolmivuorotyössä huhtikuusta 2020 tammikuuhun 2021, jota väritti voimakkaasti koronapandemia.

Työskentelin Jämsän Muistiyhdistys ry:n projektivastaavana ”Nyt mun päässä ei raksuta – työttömyys on uhka aivoterveydelle” -hankkeessa syksyn 2019. Yhdistyksen palkkaamien työntekijöiden siirryttyä muihin tehtäviin otin tehtävän vastaan, jotta hanke saatiin vietyä suunnitellusti loppuun.

Toimin OmaLääkärisi Jyväskylän Korpilahden ja Säynätsalon terveysasemilla vastaavana hoitajana 8/2015 – 6/2019.

Vuodesta 2011 vuoteen 2015 toimin päivystävänä sairaanhoitajana ja lääkäri-hoitajatyöparina Jämsän terveyskeskuksessa Jokilaakson Terveys Oy:ssä. Työhöni päivystävänä sairaanhoitajana sain erityisiä valmiuksia kliinisen asiantuntijan tutkinnosta, joka käsitteli äkillisesti sairastuneen hoitotyötä.

Vuodesta 2005 marraskuuhun 2010 työskentelin Jämsän ensiavussa sairaanhoitajana tehden kolmivuorotyötä.

Jokilaakson sairaalan erikoissairaanhoidon poliklinikoilla toimin sairaanhoitajana 1996–2005. Tällöin sairaalatoiminta oli kuntayhtymän alaista. Vuonna 2009, kun Jämsä ja Jämsänkoski yhdistyivät, kuntayhtymä purkautui ja sairaalatoiminnasta tuli Jämsän kaupungin toimintaa, kunnes 1.9.2010 osa kaupungin toiminnoista ulkoistettiin Jokilaakson Terveys Oy:lle. Työskentelin siis samassa talossa lähes kahdenkymmenen vuoden ajan. Yksikkö ja työnkuva sekä työnantaja vaihtuivat, mutta työyhteisö ja -kaverit pysyivät lähes samoina.

Valmistuttuani jouluna 1995 sairaanhoitajaksi olin vuoden 1996 alkuvuodesta lähtien ensin yksityisen kotisairaanhoitajayrittäjän palveluksessa. Samaisena vuonna työskentelin myös Jämsän Sairaskuljetuksen palveluksessa sairaankuljettajana.

Äiti

Olen äiti kolmelle (1994, 1998, 2001) reippaalle ja vastuuntuntoiselle nuorelle. Lasteni kasvatuksessa ja hoidossa ovat mukana olleet vanhempien lisäksi perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito ja varhaiskasvatus. Aikanaan palkkasimme myös lastenhoitajan kotiin, kun kuopuksen terveydentila vaati erityistä huomiota. Sukulaisten apu on ollut korvaamatonta.

Ennen työ- ja perhe-elämää olin jalkapallon aktiiviharrastaja, kotiseuroinani Jämsän Pallo, Valkeakosken Haka ja Mikkelin Palloilijat. Jalkapallo oli minulle intohimo, henki ja elämä, jonka kautta solmitut ystävyyssuhteet ovat kantaneet tähän päivään saakka. Mikkelin vuosinani suoritin myös erotuomarin kortin ja tuomaritehtävien kautta rahoitin opiskelijan elämääni.

Lasten ollessa pieniä olin mukana vanhempainneuvoston toiminnassa sekä peruskoulussa, että musiikkiopistossa. Kymmenen vuoden aikana Jämsän musiikkiopiston vanhempainneuvostossa tuli kahvitettua lukuisten matineoiden kuulijat. Samalla sain nauttia lahjakkaiden jämsäläisnuorten soittotaidoista.

Partio oli lapsuus- ja nuoruusvuosieni toinen merkittävä yhteisö, jonka ihanteet: rakkaus luontoon, toisen kunnioittaminen ja luotettavuus, ovat edelleen osa elämän arvojani. Kerran partiolainen, aina partiolainen.

Autourheilu on tullut osaksi vapaa-aikaani aikuisiällä, 90-luvun lopulla. Tuolloin minua pyydettiin ensiapuryhmään rallien erikoiskokeille. Myöhemmin koordinoin ja vastasin ensiapuryhmistä paikallisissa rallikilpailuissa. Sittemmin olen suorittanut rallin päätoimitsijalisenssin ja toiminut erikoiskokeen turvallisuuspäällikkönä ja oman autourheiluseurani Jämsän Äijien järjestämissä ralleissa turvallisuusjohtajana. Rallin tekeminen on myös yhdistänyt minua ja lapsiani.

Tarjouduin Jämsänkosken Ilveksen jalkapallojaoston puheenjohtajaksi joulukuussa 2019. Ensisijaisena tavoitteenani oli lasten ja nuorten jalkapalloharrastusolosuhteiden parantaminen Jämsän seudulla. Syksyllä 2022 valmistui Jämsän ensimmäinen keinonurmikenttä Paunun urheilupuistoon seurapohjaisen hankkeen toteutuksena. Toimin hanketyöryhmän puheenjohtajana.

Miksi valita Lotta?

Lotan vaalirallia ovat toteuttamassa muiden muassa.

”Kansanedustajan työ edellyttää laajaa kokemusta kunnan ja valtion vastuulla olevien palvelujen järjestämisestä. Lotta on monipuolisella osallistumisella politiikkaan harjaantunut kansanedustajan tehtävään tunnollisesti.

Hänen vahvuutenaan on päätettäviin asioihin ja niiden taustoihin huolellinen perehtyminen kunta- ja maakuntapolitiikassa.

Lotta on osaava, lämminhenkinen, helposti lähestyttävä ihminen ja siksi hän on turvallinen valinta edustamaan meitä keskisuomalaisia Arkadianmäellä.”

Pauli Partanen

kampanjapäällikkö

“Haluan eduskuntaan toimivan Lotan. Hän kykenee ylittämään tietämisen ja käytäntöön soveltamisen kuilun. Hän ei meinaa, vaan omistautuu ja keskittyy oleellisen tekemiseen rohkeasti. Hän on teoillaan näyttänyt, että myös johtaminen on tekemistä – visioiden ja tavoitteiden varmistamista, toteutuksien suunnittelua ja tuloksellisia toimeenpanoja.

Hän pitää huolta jatkuvasta kehittymisestään, uudistumisestaan ja osaamisestaan (tiedoistaan, taidoistaan, motivaatiostaan, kokemuksistaan ja kontakteistaan) ja tekee näin tulevaisuutensa ja olonsa turvalliseksi ja tasapainoiseksi. Näin hän säilyttää tyyneyden ja levollisuuden myös kaiken kiireen keskellä.

Hänen työtään ja elämäänsä energisoivat arvot, periaatteet, ajatukset, teot ja tunteet – näin hän sitoutuu tavoitteisiinsa ja elää hyvää elämää. Hänellä on terve omatunto, jonka ohjaamana hän elää periaatteensa ja arvonsa todeksi.

Hän tunnistaa asioita ja vaihtoehtoja, arvottaa niiden vaikutuksia, tekee vapaasti valintoja ja panee päätökset jämäkästi toimeen.

Kysymyksiin mitä, miten ja miksi on oikea valinta Lotta, koska hän tietää, taitaa ja tahtoo.

Hänelle on ominaista läsnäolo, ilo, herkkyydet ja toiminta tässä ja nyt. Lisäksi Lotta on helposti lähestyttävä ja ihana ihminen.”

Tarmo Konstari

kampanjasihteeri

“Lotta on laajasti verkostoitunut. Hän ei toimi nurkkakuntaisesti tai vain tietyn ryhmän edustajana. Lotta ei rakasta omaa ääntään yli kaiken, vaan on kuunteleva ja muiden mielipiteitä kunnioittava. Hän on monessa mukana aidosti, ei vaan siksi, että on kivaa istua monissa pöydissä. Lotta perehtyy isoihin asiakokonaisuuksiin, ei takerru lillukanvarsiin, eikä puutu operatiivisen johdon työhön. Hän puhuu täyttä asiaa, ei harrasta kaunopuheista retoriikkaa. Lotta on sopivan vaatimaton ja konstailematon.

Lotta ei tarvitse lyhyttempoisia kohahduksia, joilla saa palstatilaa, vaan Lotta on omiaan pitkäjänteisessä kehitystyössä.

Lotta pystyy järkevään toimintaan myös odottamattomissa tilanteissa.

Lotta osaa priorisoida, delegoida ja johtaa. Vaikka Lotta on monin eri tavoin ajamassa yhteisiä asioita, olen nähnyt hänen osaavan varata aikaa myös itselleen ja läheisilleen.

Lotta ja rotia eduskuntaan!”

Erja Laaksonen

kampanjan talous

“Lotta valittiin Jämsän kirkkovaltuustoon ensi kerran joskus 1990-luvulla uutena ja iloisena meidän vanhojen valtuutettujen joukkoon. Yksi konkari, Antti Saine, kysyi Lotalta, hymyilikö tämä aina, kun sitä hymyä tuntuu riittävän kaikille ympäristössä.

En muista vastausta, mutta hymyä on riittänyt, vaikka tehtävät ovat käyneet vaativammiksi, mutta ovatpa Lotan taidot ja kokemuksetkin lisääntyneet. Hyvä!

On helppo hoitaa asioita ystävällisyyden ja osaamisen kautta. Kannustan samaan toimintamalliin edelleen, hymyilevä Lotta.”

Anja Kaislo

kampanjan stylisti ja markkinointi

“Lotta on lämmin, huomioonottava ja aito ihminen. Ominaisuuksiltaan oiva kansanedustaja ja ennen kaikkea maailman paras äiti.

Suomi tarvitsee Lotan kaltaisia vaikuttajia, joilla on taitoa kuunnella ja kohdata ihminen. Lotan arjen tuntemus ja vahva vaikuttajatausta ovat hänen ehdottomia vahvuuksiaan.”

Juuso Ahola

kampanjan viestintä

Äänestä Lotta ja rotia Arkadialle

Tarvitsemme tulevaisuuteen katsovia ja ihmiseen luottavia päättäjiä, joilla on kokemusta ja näkemystä ihmisen arjesta, vanhemmuudesta, hoidosta ja huolenpidosta. Siispä terveyttä, toimeliaisuutta ja turvaa, sivistystä sukupolvilta toisille.

Katso Lotan vaalivideo klikkaamalla alla olevaa kuvaa!

Kuvia vaaliralleista