Olen ehdolla aluevaaleissa
2022 Keski-Suomessa!

Sote – terveys

Suomi tarvitsee sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen, jonka keskiössä on ihminen ja palvelut. Uudistuksen toteutukseen tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten vahva osallistuminen. Emme tarvitse uutta hallinnon ja verotuksen tasoa. Erikoissairaanhoitomme taso on korkea, tästä voimme olla ylpeitä ja meidän tulee edelleen huolehtia sen kehittymisestä.

Perusterveydenhuoltomme tarvitsee vahvistusta. Tarvitsemme osaamista ja sitoutumista terveyskeskustyöhön. Erikoissairaanhoidon kulujen kasvua voidaan hillitä tehokkaalla ja laadukkaalla perusterveydenhuollolla. Ihmisillä tulee olla mahdollisuus valita palveluiden tuottajansa eli oma terveysasemansa. Palveluiden tuottajien toimintaa tulee mitata samoilla vaikuttavuusmittareilla. Palveluiden tuottajiksi tarvitaan sekä yksityisiä, julkisia että kolmannen sektorin toimijoita.

Laadukas vanhustenhoito on kunnia-asia. Tarvitaan enemmän aitoa välittämistä ja vastuullisuutta. Ikäihmisilläkin tulee olla mahdollisuus itse päättää, miten he viettävät vanhuudenpäivänsä. Vaikka koti koetaankin parhaaksi paikaksi asua ja elää, voi joskus olla mielekkäämpää ja elämänlaadullisesti rikkaampaa asua yhteisöllisessä ryhmäkodissa. Palvelutalot ja tehostetun palveluasumisen yksiköt ovat usein myös se mielekkäin valinta. Kotiin vietävät palvelut pitää olla valittavissa silloin, kun niillä aidosti ja oikeasti kotona pärjätään.

Sote ja terveys ovat minulle luonnollisia vaaliteemoja, sillä niissä on minun vahvin osaamiseni ja näkemykseni. Olen toiminut kolmekymmentä vuotta alalla sekä perus- että erikoissairaanhoidossa, niin julkisella- kuin yksityisellä sektorilla. Tunnen kokemukseni kautta ihmisten arkea ja mitä he toivovat terveydenhuollolta.

sivistys

Suomi tunnetaan sivistysvaltiona. Sivistyksemme perusta on koulujärjestelmässämme.

Kannatan yksilöllistä tukea ja oman opinpolun etsimistä. Suurin osa nuorista löytää kiinnostavan ammatin, jota tavoitella. Niille jotka tarvitsevat enemmän aikaa oman alan etsimiseen, löytyy monenlaisia valmentavia opintoja. Oppivelvollisuusiän nostamisen sijaan meidän olisi tullut kohdentaa entistä enemmän apu ja resurssit niihin, jotka sitä tarvitsevat.

Sivistyksen ja elämässä pärjäämisen eväät saadaan kotoa. Koti palvelee 24/7 tai ainakin niin pitäisi minun mielestäni olla. Vanhempien velvollisuus on huolehtia, tukea ja kannustaa lapsiaan elämänpolulla. Tämä on tänä päivänä huolestuttavissa määrin hukassa. Kodin tuella muodostamme vahvan itsetunnon, jonka turvin pärjäämme maailman myrskyissä. Kodin tulee olla myös meidän perusturvamme. Lapsen tulee voida luottaa vanhempiinsa ja heidän huolenpitoonsa. Kun oman kodin voimat eivät riitä, tulee yhteiskunnan tarjoamien palveluiden olla saatavilla ilman byrokratiaa. Perheiden ja vanhemmuuden tukeminen varhaisessa vaiheessa ennaltaehkäisee lasten ja nuorten ongelmia.

Koronapandemian jälkeinen Suomi selviää vastuullisella ja välittävällä asenteella. Meillä kaikilla on vastuu lähimmäisistämme.

Toimeliaisuus

Ihminen on luotu tekemään ja toimimaan. Työ on aikuisen ihmisen hyvän elämän perusta. Se tuo toimeentulon, työyhteisön, elämän mielekkyyden, mahdollisuuden kehittää itseään sekä rytmiä elämään. Työ on myös osallisuutta yhteiskuntaan. Voimme kokea itsemme tarpeelliseksi työn kautta. Vahva työllisyysaste on myös menestyvän ja hyvinvoivan yhteiskunnan edellytys.

Ennen työelämää elämämme koostuu koulusta ja opiskelusta. Koulu on tärkeä kasvatuksellinen yhteisö, jonka tarkoituksena on antaa meille hyvän elämän perustaidot. Niillä taidoilla meidän on mahdollisuus kehittää ja kouluttaa itseämme eteenpäin koko elämämme ajan.

Silloin kun työtä ei ole, elämän perusta voi järkkyä. Työn tilalle tarvitsemme muuta mielekästä tekemistä sekä myös usein yhteiskunnan tukea. Ihmisen toimeliaisuuteen vaikuttavat myös muut hyvinvoinnin tekijät. Itsensä merkitykselliseksi kokeva ihminen on yleensä myös toimelias. Jo nyt useat työelämän ulkopuolella ovat ihmiset toimivat vapaaehtoistehtävissä ja kokevat näin osallisuutta ja yhteisöön kuulumista. Tämä on voimakas hyvinvoinnin lähde.

Kestävyys

Ihminen on saanut toimillaan aikaan ilmastonmuutoksen, josta meidän kaikkien tulisi olla huolissaan.

Uskon, että ilmastonmuutoksen hillitsemiseen löydetään useita ratkaisuja. Meidän tulee asettaa tavoitteemme korkealle ja tehdä suunnitelmallisesti työtä sen eteen, että saamme ilmastonmuutoksen pysäytettyä.

Jokainen meistä voi vaikuttaa omilla valinnoillaan ja päätöksillään. Kestävä kehitys tulee huomioida kaikessa päätöksenteossa niin valtion tasolla kuin kaupungeissa sekä muissa yhteisöissä. Jämsän tasokas jätteidenlajittelu toimikoon esimerkkinä valtakunnallisestikin. Luotan teknologian kehittymiseen ja vastuulliseen ilmastopolitiikkaan. Päättäjien tehtävä on asettaa tavoitteet ja ohjata esimerkiksi verotuksellisin keinoin ilmastoystävällisempiin valintoihin ja tekoihin.

Take a Class!

Lotta somessa

[powr-social-feed id=b3954801_1537450827]

Näkemyksiä

Henkistä ja taloudellista hyvinvointia metsästä

Henkistä ja taloudellista hyvinvointia metsästä

Ilmastonmuutoksen torjunnassa on nostettu vahvasti esille metsien hakkuiden rajoittaminen, jopa hakkuiden kieltäminen kokonaan. Äänekkäimmät vaatimukset ovat tulleet vihervasemmiston suunnasta. Yksityiset omistavat metsistämme noin 60 prosenttia, loput ovat valtion ja...

lue lisää
Rotia hoitoonpääsyyn

Rotia hoitoonpääsyyn

Suomi tarvitsee sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen edelleen. Tarve ei ole hävinnyt. Uudet vaalit, verot tai hallinto eivät paranna ketään. Oikea-aikaisella hoidolla on aidosti merkitystä. On keskityttävä palveluiden ripeään kehittämiseen vuosia kestävän...

lue lisää
Sotea uhkaa antiikin aika

Sotea uhkaa antiikin aika

Olen saanut hoitaa ihmisten terveyttä kaupungilla ja yrityksissä. Olen saanut olla mukana yhteisyrityksen valvonnassa. Olen saanut valmistella toteutettavaksi tarkoitettua Keski-Suomen sote-uudistusta. Kaikki tämä on ollut tavallisen ihmisen järjellä tehtävää työtä....

lue lisää

Anna äänesi Lotalle aluevaaleissa!

Ennakkoäänestyksen ajankohta on 12. – 18.1.2022. Varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022.

Päivä(t)

:

H(s)

:

Minuutti(a)

:

Second(s)

Tuliko mieleesi kysyttävää?

Jätä viesti Lotalle

14 + 10 =

© Lottaahola.fi 2018

Developed by