Tervetuloa kotisivuilleni!

Lotta AhoLa

Terveys

Suomi tarvitsi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen, jonka keskiössä on ihminen ja palvelut. Uudistuksen toteutukseen tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten vahva osallistuminen. Emme olisi tarvinneet uutta hallinnon tasoa.

Perusterveydenhuoltomme tarvitsee vahvistusta. Tarvitsemme osaamista ja sitoutumista terveyskeskustyöhön. Erikoissairaanhoitomme taso on korkea, tästä voimme olla ylpeitä ja meidän tulee edelleen huolehtia sen kehittymisestä. Erikoissairaanhoidon kulujen kasvua tulee hillitä tehokkaalla ja laadukkaalla perusterveydenhuollolla. Ihmisillä tulee olla mahdollisuus valita palveluiden tuottajansa eli oma terveysasemansa. Palveluiden tuottajien toimintaa tulee mitata keskenään samoilla vaikuttavuusmittareilla. Palveluiden tuottajiksi tarvitaan sekä yksityisiä, julkisia että kolmannen sektorin toimijoita.

Laadukas vanhustenhoito on kunnia-asia. Tarvitaan enemmän aitoa välittämistä ja vastuullisuutta. Ikäihmisilläkin tulee olla mahdollisuus itse päättää, miten he viettävät vanhuudenpäivänsä. Vaikka koti koetaankin parhaaksi paikaksi asua ja elää, voi joskus olla mielekkäämpää ja elämänlaadullisesti rikkaampaa asua yhteisöllisessä ryhmäkodissa. Palvelutalot ja tehostetun palveluasumisen yksiköt ovat usein myös se mielekkäin valinta. Kotiin vietävät palvelut pitää olla valittavissa silloin, kun niillä aidosti ja oikeasti kotona pärjätään.

Sosiaali- ja terveydenhuolto on minulle tärkeä ja luonnollinen vaikuttamisen kohde, sillä siinä on minun vahvin osaamiseni ja näkemykseni. Olen toiminut kolmekymmentä vuotta alalla sekä perus- että erikoissairaanhoidossa, niin julkisella- kuin yksityisellä sektorilla.

Sote-palvelut ovat Suomessa kriisiytyneet väestön ikääntymisen, palvelutarpeen kasvun, sote-henkilöstön eläköitymisen ja laissa säädetyn henkilöstömitoitusmuutosten vuoksi. Tarvitaan kaikki mahdolliset ratkaisukeinot. Alan pito- ja vetovoimaa on lisättävä. Henkilöstöjohtamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Tunnen kokemukseni kautta ihmisten arkea ja mitä he toivovat terveydenhuollolta. Tulin valituksi Keski-Suomen hyvinvointialueen hallitukseen keväällä 2022 ja siten ollut mukana rakentamassa Keski-Suomen hyvinvointialueen strategiaa, organisaatiota sekä toimielimen rakennetta. Palvelustrategian työstäminen aloitetaan keväällä 2023.

Sivistys

Suomi tunnetaan sivistysvaltiona. Sivistyksemme perusta on koulujärjestelmässämme.

Kannatan yksilöllistä tukea ja oman opinpolun etsimistä. Suurin osa nuorista löytää kiinnostavan ammatin, jota tavoitella. Niille jotka tarvitsevat enemmän aikaa oman alan etsimiseen, löytyy monenlaisia valmentavia opintoja. Oppivelvollisuusiän nostamisen sijaan meidän olisi tullut kohdentaa entistä enemmän apu ja resurssit niihin, jotka sitä tarvitsevat.

Sivistyksen ja elämässä pärjäämisen eväät saadaan kotoa. Koti palvelee 24/7 tai ainakin niin pitäisi minun mielestäni olla. Vanhempien velvollisuus on huolehtia, tukea ja kannustaa lapsiaan elämänpolulla. Tämä on tänä päivänä huolestuttavissa määrin hukassa. Kodin tuella muodostamme vahvan itsetunnon, jonka turvin pärjäämme maailman myrskyissä. Kodin tulee olla myös meidän perusturvamme. Lapsen tulee voida luottaa vanhempiinsa ja heidän huolenpitoonsa. Kun oman kodin voimat eivät riitä, tulee yhteiskunnan tarjoamien palveluiden olla saatavilla ilman byrokratiaa. Perheiden ja vanhemmuuden tukeminen varhaisessa vaiheessa ennaltaehkäisee lasten ja nuorten ongelmia.

Koronapandemian jälkeinen Suomi selviää vastuullisella ja välittävällä asenteella. Meillä kaikilla on vastuu lähimmäisistämme.

Toimeliaisuus

Ihminen on luotu tekemään ja toimimaan. Työ on aikuisen ihmisen hyvän elämän perusta. Se tuo toimeentulon, työyhteisön, elämän mielekkyyden, mahdollisuuden kehittää itseään sekä rytmiä elämään. Työ on myös osallisuutta yhteiskuntaan. Voimme kokea itsemme tarpeelliseksi työn kautta. Vahva työllisyysaste on myös menestyvän ja hyvinvoivan yhteiskunnan edellytys, jonka eteen meidän on yhä entistä enemmän ponnisteltava.

Ennen työelämää elämämme koostuu koulusta ja opiskelusta. Koulu on tärkeä kasvatuksellinen yhteisö, jonka tarkoituksena on antaa meille hyvän elämän perustaidot. Niillä taidoilla meidän on mahdollisuus kehittää ja kouluttaa itseämme eteenpäin koko elämämme ajan.

Silloin kun työtä ei ole, elämän perusta voi järkkyä. Työn tilalle tarvitsemme muuta mielekästä tekemistä sekä myös usein yhteiskunnan tukea. Ihmisen toimeliaisuuteen vaikuttavat myös muut hyvinvoinnin tekijät. Itsensä merkitykselliseksi kokeva ihminen on yleensä myös toimelias. Jo nyt useat työelämän ulkopuolella olevat ihmiset toimivat vapaaehtoistehtävissä ja kokevat näin osallisuutta ja yhteisöön kuulumista. Tämä on voimakas hyvinvoinnin lähde.

Kestävyys

Ihminen on saanut toimillaan aikaan ilmastonkriisin, josta meidän kaikkien tulee olla huolissaan.

Uskon, että ilmastokriisin hillitsemiseen löydetään useita ratkaisuja. Meidän tulee asettaa tavoitteemme korkealle ja tehdä suunnitelmallisesti työtä sen eteen, että saamme ilmastonmuutoksen pysäytettyä.

Jokainen meistä voi vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin omilla valinnoillaan ja päätöksillään. Kestävä kehitys tulee huomioida kaikessa päätöksenteossa niin valtion tasolla kuin kaupungeissa sekä muissa yhteisöissä. Jämsän tasokas jätteidenlajittelu toimikoon esimerkkinä valtakunnallisestikin. Luotan teknologian kehittymiseen ja vastuulliseen ilmastopolitiikkaan. Päättäjien tehtävä on asettaa tavoitteet ja ohjata esimerkiksi verotuksellisin keinoin ilmastoystävällisempiin valintoihin ja tekoihin.

Take a Class!

Lotta somessa

[powr-social-feed id=b3954801_1537450827]

Näkemyksiä

Koettu yksinäisyys tulee yhteiskunnalle kalliiksi

Koettu yksinäisyys tulee yhteiskunnalle kalliiksi

Suomessa on noin 1,3 miljoonaa yksinasuvaa. Tämä on monipuolinen väestöryhmä. Yksinasuvat ovat eri ikäisiä, edustavat eri siviilisäätyjä ja heitä asuu sekä maaseudulla että kaupungeissa. Yksinasuvien määrä on kaksinkertaistunut kolmenkymmenen vuoden aikana....

lue lisää
Iltasatuja Suomen lapsille

Iltasatuja Suomen lapsille

Kuluvan vuoden tammikuussa julkaistusta opetus- ja kulttuuriministeriön Sivistyskatsauksesta selviää, että Suomen oppimistulokset ja väestön koulutustaso ovat laskeneet dramaattisesti vuosituhannen vaihteen jälkeen. Lasku on ollut kansainvälisesti poikkeuksellisen...

lue lisää
Jonoista on päästävä hoitoon!

Jonoista on päästävä hoitoon!

Hallitus perusti hyvinvointialueet, joille siirrettiin vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Päätös hallinnon tasojen lisäämisestä ei itsessään lyhennä yhtäkään jonoa tai paranna palvelun laatua. Olemme saaneet lisää hallintoa, rajoituksia ja...

lue lisää
Henkilöstö toteuttaa muutoksen

Henkilöstö toteuttaa muutoksen

Hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa vuoden alussa. Käytännössä tämä on tarkoittanut sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstön siirtymistä hyvinvointialueen työntekijöiksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuspalveluiden uudistusta...

lue lisää

Tuliko mieleesi kysyttävää?

Jätä viesti Lotalle