Tervetuloa Lotan sivuille!

Sote – terveys

Suomi tarvitsee sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen, jonka keskiössä on ihminen ja palvelut. Uudistuksen toteutukseen tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten vahva osallistuminen. Emme tarvitse uutta hallinnon ja verotuksen tasoa. Erikoissairaanhoitomme taso on korkea, tästä voimme olla ylpeitä ja meidän tulee edelleen huolehtia sen kehittymisestä.

Perusterveydenhuoltomme tarvitsee vahvistusta. Tarvitsemme osaamista ja sitoutumista terveyskeskustyöhön. Erikoissairaanhoidon kulujen kasvua voidaan hillitä tehokkaalla ja laadukkaalla perusterveydenhuollolla. Ihmisillä tulee olla mahdollisuus valita palveluiden tuottajansa eli oma terveysasemansa. Palveluiden tuottajien toimintaa tulee mitata samoilla vaikuttavuusmittareilla. Palveluiden tuottajiksi tarvitaan sekä yksityisiä, julkisia että kolmannen sektorin toimijoita.

Laadukas vanhustenhoito on kunnia-asia. Tarvitaan enemmän aitoa välittämistä ja vastuullisuutta. Ikäihmisilläkin tulee olla mahdollisuus itse päättää, miten he viettävät vanhuudenpäivänsä. Vaikka koti koetaankin parhaaksi paikaksi asua ja elää, voi joskus olla mielekkäämpää ja elämänlaadullisesti rikkaampaa asua yhteisöllisessä ryhmäkodissa. Palvelutalot ja tehostetun palveluasumisen yksiköt ovat usein myös se mielekkäin valinta. Kotiin vietävät palvelut pitää olla valittavissa silloin, kun niillä aidosti ja oikeasti kotona pärjätään.

Sote ja terveys ovat minulle tärkeitä ja luonnollisia vaikuttamisen kohteita, sillä niissä on minun vahvin osaamiseni ja näkemykseni. Olen toiminut kolmekymmentä vuotta alalla sekä perus- että erikoissairaanhoidossa, niin julkisella- kuin yksityisellä sektorilla. Tunnen kokemukseni kautta ihmisten arkea ja mitä he toivovat terveydenhuollolta.

sivistys

Suomi tunnetaan sivistysvaltiona. Sivistyksemme perusta on koulujärjestelmässämme.

Kannatan yksilöllistä tukea ja oman opinpolun etsimistä. Suurin osa nuorista löytää kiinnostavan ammatin, jota tavoitella. Niille jotka tarvitsevat enemmän aikaa oman alan etsimiseen, löytyy monenlaisia valmentavia opintoja. Oppivelvollisuusiän nostamisen sijaan meidän olisi tullut kohdentaa entistä enemmän apu ja resurssit niihin, jotka sitä tarvitsevat.

Sivistyksen ja elämässä pärjäämisen eväät saadaan kotoa. Koti palvelee 24/7 tai ainakin niin pitäisi minun mielestäni olla. Vanhempien velvollisuus on huolehtia, tukea ja kannustaa lapsiaan elämänpolulla. Tämä on tänä päivänä huolestuttavissa määrin hukassa. Kodin tuella muodostamme vahvan itsetunnon, jonka turvin pärjäämme maailman myrskyissä. Kodin tulee olla myös meidän perusturvamme. Lapsen tulee voida luottaa vanhempiinsa ja heidän huolenpitoonsa. Kun oman kodin voimat eivät riitä, tulee yhteiskunnan tarjoamien palveluiden olla saatavilla ilman byrokratiaa. Perheiden ja vanhemmuuden tukeminen varhaisessa vaiheessa ennaltaehkäisee lasten ja nuorten ongelmia.

Koronapandemian jälkeinen Suomi selviää vastuullisella ja välittävällä asenteella. Meillä kaikilla on vastuu lähimmäisistämme.

Toimeliaisuus

Ihminen on luotu tekemään ja toimimaan. Työ on aikuisen ihmisen hyvän elämän perusta. Se tuo toimeentulon, työyhteisön, elämän mielekkyyden, mahdollisuuden kehittää itseään sekä rytmiä elämään. Työ on myös osallisuutta yhteiskuntaan. Voimme kokea itsemme tarpeelliseksi työn kautta. Vahva työllisyysaste on myös menestyvän ja hyvinvoivan yhteiskunnan edellytys.

Ennen työelämää elämämme koostuu koulusta ja opiskelusta. Koulu on tärkeä kasvatuksellinen yhteisö, jonka tarkoituksena on antaa meille hyvän elämän perustaidot. Niillä taidoilla meidän on mahdollisuus kehittää ja kouluttaa itseämme eteenpäin koko elämämme ajan.

Silloin kun työtä ei ole, elämän perusta voi järkkyä. Työn tilalle tarvitsemme muuta mielekästä tekemistä sekä myös usein yhteiskunnan tukea. Ihmisen toimeliaisuuteen vaikuttavat myös muut hyvinvoinnin tekijät. Itsensä merkitykselliseksi kokeva ihminen on yleensä myös toimelias. Jo nyt useat työelämän ulkopuolella ovat ihmiset toimivat vapaaehtoistehtävissä ja kokevat näin osallisuutta ja yhteisöön kuulumista. Tämä on voimakas hyvinvoinnin lähde.

Kestävyys

Ihminen on saanut toimillaan aikaan ilmastonmuutoksen, josta meidän kaikkien tulisi olla huolissaan.

Uskon, että ilmastonmuutoksen hillitsemiseen löydetään useita ratkaisuja. Meidän tulee asettaa tavoitteemme korkealle ja tehdä suunnitelmallisesti työtä sen eteen, että saamme ilmastonmuutoksen pysäytettyä.

Jokainen meistä voi vaikuttaa omilla valinnoillaan ja päätöksillään. Kestävä kehitys tulee huomioida kaikessa päätöksenteossa niin valtion tasolla kuin kaupungeissa sekä muissa yhteisöissä. Jämsän tasokas jätteidenlajittelu toimikoon esimerkkinä valtakunnallisestikin. Luotan teknologian kehittymiseen ja vastuulliseen ilmastopolitiikkaan. Päättäjien tehtävä on asettaa tavoitteet ja ohjata esimerkiksi verotuksellisin keinoin ilmastoystävällisempiin valintoihin ja tekoihin.

Take a Class!

Lotta somessa

[powr-social-feed id=b3954801_1537450827]

Näkemyksiä

Aluevaalit koskettavat tuhansia hoitajia Keski-Suomessa

Aluevaalit koskettavat tuhansia hoitajia Keski-Suomessa

Kuka ottaa sinut vastaan, kun synnyt? Kätilö, jonka kolmen ensimmäisen vuoden opinnot koostuvat sairaanhoitajaopinnoista. Kuka sinut ja lapsesi neuvolassa mittaa ja punnitsee, raskautesi seuraa? Terveydenhoitaja. Kuka vastaa puhelimeen, kun otat yhteyttä...

lue lisää
Jälleen on mahdollisuus vaikuttaa

Jälleen on mahdollisuus vaikuttaa

Ei vuotta ilman vaaleja. Nyt uudet aluevaalit. On hienoa, että ihmiset ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista ja haluavat vaikuttaa. Tämä näkyi viime syksynä aluevaalien ehdokasasettelusta päätettäessä. Alusta asti oli selvää, että Keski-Suomen Kokoomuksen listalla...

lue lisää
Sotku vai hallittu ja johdettu muutos?

Sotku vai hallittu ja johdettu muutos?

Edessä on tärkeät vaalit, vaikka uutta hallinnontasoa ei järkevänä nähdäkään. On kyse ihmisten peruspalveluista. Vaaleilla jaetaan valtaa ohjata 21 miljardin euron käyttöä. Kuntien budjeteista siirtyy hyvinvointialueille iso osuus. Keski-Suomen hyvinvointialueelle...

lue lisää

Tuliko mieleesi kysyttävää?

Jätä viesti Lotalle

11 + 10 =

© Lottaahola.fi 2018

Developed by