Kela-korvauksen poistaminen aiheuttaa enenevästi tuskaa vuodenvaihteessa aloittaneille hyvinvointialueille. Ymmärrettävää ja vastuullista on, että valtion menoja tarkastellaan ja karsitaan. On kuitenkin hankala nähdä tämä 42,6 miljoonan euron leikkaus vastuullisena.

Viime vuosina olemme nähneet henkilöstöpulan kiihtyvän sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lisäpaineita palveluiden järjestämiseen on tuonut kiristyvä lainsäädäntö hoitajamitoituksen osalta. Pelkästään lakimuutoksilla nämä asiat eivät korjaannu. Koronapandemia on aiheuttanut hoitovelkaa niin erikoissairaanhoitoon kuin perusterveydenhuoltoon.

Nyt tehty Kela-korvauksia koskeva leikkaus ei siirrä yksityisten palveluntarjoajien työntekijöitä julkiselle puolelle. Tarvitsemme vahvan julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rinnalle yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ensihoidon ja sairaankuljetusten palveluntuottajat, jotta voimme säilyttää hyvinvointivaltiomme sekä edistää suomalaisten hyvinvointia ja terveyttä.

Yhä useampi vanhempi hankkii lapselleen terveysvakuutuksen turvatakseen oikea-aikaisen hoitoonpääsyn. Vakuutusasiakkaiden myötä yksityisten palveluntuottajien tarve on vakiintunut. Useat työnantajat ovat ottaneet työntekijöilleen vakuutuksia, jotta työhönpaluu esimerkiksi tapaturman vuoksi olisi mahdollisimman pikainen. Ihmiset arvostavat palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta sekä ovat valmiita tästä myös maksamaan.

Kela-korvauksen poistumisen myötä ihmiset hakeutuvat herkemmin terveyskeskuslääkärille asioissa, joissa ennen olivat asioineet yksityisen palveluntarjoajan luona. Valtio on kannustanut Kela-korvauksen kautta huolehtimaan ihmisiä omasta terveydestään. Hoidon tarpeen arviointi perusterveydenhuollossa on jo nyt ruuhkautunut. Lähettämisen tarve julkiseen erikoissairaanhoitoon uhkaa kasvaa ja se puolestaan lisää painetta entisestään hoitovelan ja henkilöstöpulan kanssa kamppaileville hyvinvointialueille.

Uskomus siitä, että yksin lisärahan syytäminen hyvinvointialueille ratkaisee kaiken, on harhaa. Se ei ole vaikuttavaa eikä ihmisten hyvinvointiin satsaavaa toimintaa ilman henkilöstön pito- ja vetovoimaan panostamista. Meidän tulee hyödyntää hoito- ja palveluvelan purkamiseksi yritysten, järjestöjen ja yksityisten hyvinvointialan yrittäjien tarjoamia palveluita. Seuraavan hallituksen tulee palauttaa Kela-korvaus vähintään edeltävälle tasolleen.

Lotta Ahola, Kokoomus
kansanedustajaehdokas