Kuluvan vuoden tammikuussa julkaistusta opetus- ja kulttuuriministeriön Sivistyskatsauksesta selviää, että Suomen oppimistulokset ja väestön koulutustaso ovat laskeneet dramaattisesti vuosituhannen vaihteen jälkeen. Lasku on ollut kansainvälisesti poikkeuksellisen nopeaa.

Luku- ja kirjoitustaito ovat oppimisen perusta. Vaikka suomalaisten nuorten koulutustaso ja osaaminen ovat yhä kansainvälisesti vertailtuna hyviä, tarvitaan toimia tilanteen korjaamiseksi jälleen nousujohteiseksi.

Useiden tutkimusten mukaan lapselle ääneen lukemisella on erityinen merkitys lapsen eri taitojen kehittymiselle. Ääneen lukeminen tukee lapsen kielenkäyttöä, sanavaraston ja tunneälyn kehittymistä, mielikuvituksen rikastumista sekä vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta. Jotta lapsi saadaan lukemaan, erityinen merkitys on vanhemman lukemisella. Vanhemman oma lukuharrastus ja ääneen lukeminen ovat paras motivaattori lapsen lukemiselle.

Sysäämme vastuuta lukemisesta liialti koulujärjestelmälle. Koulujenkaan mielikuvitukselliset lukemiseen kannustavat ratkaisut eivät riitä, ellei kodeissa lueta. Tarvitsemme kansallisen lukemiseen kannustavan kampanjan. Jo nyt tehdään tärkeää työtä erilaisten hankkeiden muodossa. Kirjastojen maksuttomuus ja saavutettavuus ovat avainasemassa.

Nyt on oikea aika lukea iltasatuja jokaisessa suomalaisessa kodissa ja saada suomalainen koulutustaso nousuun!