Lotta ahola

KOKOOMUSLAINEN VAIKUTTAJA

Olen sitoutunut vahvasti yhteisten asioiden hoitamiseen. Luottamustehtävien lisääntyessä olen vähentänyt tietoisesti päivätyöni määrää, jotta olen voinut kantaa minulle uskottua vastuuta.

Olen ehdolla aluevaaleissa 2022 Keski-Suomessa. Haluan vaikuttaa Keski-Suomen hyvinvointialueen rakentumiseen.

Luottamustehtävät

Jämsän kaupunginvaltuusto

Valtuuston jäsen vuodesta 2012 lähtien

Jämsän kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja vuodesta 2021 lähtien

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunta

Kaupunginhallituksen edustaja vuodesta 2021 lähtien

Jämsän Yhteistyötoimikunta

Kaupunginhallituksen edustaja vuodesta 2017 lähtien

Keski-Suomen liitto

Jämsän edustaja vuodesta 2013 lähtien

Maakuntahallitus

Maakuntahallituksen jäsen vuodesta 2021 lähtien

Kansallinen Kokoomus

Puoluehallituksen jäsen vuodesta 2018 lähtien

Kansallinen Kokoomus

Puoluehallituksen varajäsen vuosina 2016-2017

Keski-Suomen Kokoomus

Piirin puheenjohtaja vuodesta 2018 lähtien

Keski-Suomen Kokoomus

Piirin varapuheenjohtaja vuosina 2016-2017

Jämsän Kokoomus

Paikallisyhdistyksen puheenjohtaja vuosina 2013-2019

Jämsän seurakunta

Valtuutettu vuodesta 2002 lähtien

Jämsän seurakunta

Valtuuston puheenjohtaja vuosina 2016-2018

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Hallituksen jäsen vuosina 2015-2021

Tehy

Valtuuston jäsen vuosina 2013-2017

Suomen Ilmavoimamuseosäätiö

Hallituksen jäsen 2020-

SEURAKUNNAn luottamustehtävät

Lasten ollessa pieniä olin mukana vanhempainneuvoston toiminnassa sekä peruskoulussa että musiikkiopistossa. Kymmenen vuoden aikana Jämsän musiikkiopiston vanhempainneuvostossa tuli kahvitettua lukuisten matineoiden kuulijat. Samalla sain nauttia lahjakkaiden jämsäläisnuorten soittotaidoista.

Vuodesta 2002 lähtien olen ollut Jämsän seurakunnan kirkkovaltuutettu. Vuosien aikana on toteutettu seurakuntaliitoksia ja myyty kiinteistöjä sekä sopeutettu toimintaa vähenevien resurssien tähden. Mukaan on mahtunut monta kipeääkin päätöstä. Nämä on tarvittu, jotta olemme nyt seurakunnan talouden osalta tasapainoisessa tilanteessa. Työ jatkuu edelleen. Seurakuntien toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, kuten kuntienkin.

Olen saanut luottamuksen toimia jäsenenä kirkkovaltuustossa, yhteisessä seurakuntaneuvostossa, kirkkoneuvostossa, kiinteistö- ja hautaustoimenjohtokunnassa, diakoniatyöryhmässä, tiedotustyöryhmässä sekä alueneuvostossa. Kolme viimeisintä vuotta toimin kirkkovaltuuston puheenjohtajana. Menneet vuodet seurakunnan päätöksenteossa ovat olleet hyväksi opiksi myös muihin luottamustehtäviin. Pieni ja hyvin hoidettu seurakunta on tuonut elämääni osallisuutta ja luottamusta mahdollisuuteen vaikuttaa asioihin oikeansuuntaisesti.

Kiitollisena saamastani luottamuksesta seurakuntavaaleissa jatkoin työtäni Jämsän seurakunnan hyväksi kirkkovaltuutettuna myös vuonna 2019.

Ensimmäinen vaaliralli

Lasten varttuessa kiinnostus politiikkaan kasvoi. Sain mahdollisuuden kantaa yhteiskunnallista vastuuta toimimalla vaalitoimikunnassa toteuttaen koti- ja laitosäänestyksiä. Useiden vaalien toimittamisen myötä tutustuin Jämsän silloisiin pitkäaikaissairaiden- ja vanhustenhoitopaikkoihin. Monet kodit tulivat tutuiksi. Vuoden 2012 kuntavaaleihin päätin pyrkiä ehdokkaaksi. Ehdokkuus toteutui ja minusta tuli Jämsän kaupunginvaltuutettu. Valtuustokauden 2013-2016 toimin myös sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenenä. Tämä luottamustehtävä oli minulle sairaanhoitajataustani vuoksi erityisen mielenkiintoinen ja koin voivani tuoda osaamistani tähän luottamushenkilöpohjaiseen asiantuntijaelimeen.

Jämsän Kokoomuksen syyskokous 2012 valitsi minut yhdistyksen puheenjohtajaksi, ja sitä tehtävää hoidin vuoteen 2020 saakka. Paikallisyhdistyksen puheenjohtajuuden myötä tulin valituksi Keski-Suomen Kokoomuksen piirihallitukseen vuonna 2016. Piirin toiminnan myötä tutustuin ja verkostoiduin entistä paremmin muihin keskisuomalaisiin toimijoihin. Vuonna 2017 sain myös luottamuksen piirin varapuheenjohtajuuteen ja sitä kautta myös puoluehallituksen varajäsenyyden. Näin pääsin osalliseksi jo hieman valtakunnallisesta päätöksenteosta ja vaikuttamisesta puolueen sisällä. Tämä myös lisäsi verkostojeni laajenemista valtakunnallisesti.

Marraskuussa 2017 Keski-Suomen Kokoomuksen pitkäaikaisen puheenjohtajan luopuessa tehtävästään sain mahdollisuuden ja luottamuksen ryhtyä piirin puheenjohtajaksi ja tämän myötä myös puoluehallituksen jäsenyyden. Olen ollut suorastaan hämmentynyt, kuinka luontevaa minulle on ollut toimia puoluehallituksessa. Koen mahdollisuuden vaikuttaa puolueen sisällä käytävään keskusteluun ja sitä kautta vaikuttaa myös valtakunnan politiikkaan. On ollut hienoa tutustua muihin kokoomuslaisiin ja huomata, miten helppoa on toimia saman arvomaailman jakavien ja itselle tärkeiden tavoitteiden eteen työtä tekevien ihmisten kanssa.

Vuonna 2014 syksyllä minua pyydettiin vuoden 2015 eduskuntavaaleihin ehdokkaaksi. Olin pyynnöstä otettu ja lyhyen, mutta perusteellisen harkinnan jälkeen päätin asettua ehdolle. Taaksepäin ajatellessa kansanedustajuus on käynyt ehkä ajatuksissani, mutta elämäni tavoitteeksi sitä en ollut osannut koskaan aiemmin asettaa. Olin kuitenkin tuolloin valmis asettamaan itseni ehdokkaaksi tunnistaen realiteetit. Halusin antaa panokseni puolueelleni. Ehdokkuuttani vahvisti oma kansanedustajan työn arvostaminen sekä saamani kannustus ja tuki.

Tuo vuoden 2015 eduskuntavaaliralli oli huikea matka. Minulle ehdokkuus oli tehtävä, joka tuli suorittaa parhaalla mahdollisella tavalla oman toimintaperiaatteideni mukaisesti. Se mitä tehdään, tehdään kunnolla!

Tuolla matkalla oman minän, vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen sekä matkalla kaiken eteen tulevan käsitteleminen ja siihen reagoiminen olivat kaikki pohdittavia asioita. Kokonaisuudessaan vaaliralli 2015 oli antoisa kokemus. Ehdokasjoukkomme oli koossa jo ennen joulua ja ehti hyvin hitsautua yhteen. Kiersimme yhdessä ja erikseen Keski-Suomea ja tuimme toisiamme vaalityössä. Vaalityömme toi meille yhden kansanedustajan paikan Keski-Suomesta. Kahta tavoittelimme, joten tekemistä jäi vuoden 2019 vaaleihin.
 

Kunnallista luottamusta

Kevään 2017 kuntavaaleissa menestyin hyvin ja sain luottamuksen jatkaa valtuutettuna. Tulin valituksi myös kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtajaksi. Sivistyslautakunnassa ja yhteistyötoimikunnassa saan vaikuttaa kaupunginhallituksen edustajana. Kuntapäättäjän rooli on vaativa, ja asioiden eteen on tehtävä työtä. Helppoja päätöksiä on vähemmän. Luotan avoimeen ja rakentavaan keskusteluun sekä hyvään ja vastuulliseen asioiden valmisteluun. Jämsäläisillä luottamushenkilöillä ja virkamiehillä tulee olla yhteinen näkymä, johon kaupunkia tiedolla ja taidolla johdetaan. Aina emme ole asioista samaa mieltä, mutta aina meidän tulee voida keskustella ja pohtia ratkaisua, joka johtaa parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen Jämsän kaupungin ja sen asukkaiden näkökulmasta.

Kuntavaalien tulos toi minulle myös Keski-Suomen maakuntavaltuuston 2. varapuheenjohtajuuden. Tämän kautta verkostoni Keski-Suomeen ovat vahvistuneet. Olen tutustunut moniin uusiin luottamushenkilöihin ja viranhaltijoihin. Olen saanut oppia ja vaikuttaa laajemmin Keski-Suomessa. Jämsän näkyminen vahvemmin osana Keski-Suomea on ollut ja on edelleen tavoitteeni, koska valtioneuvosto on päättänyt Jämsän kuulumisesta Keski-Suomeen vastoin Jämsän kaupunginvaltuuston päätöstä. Kuntademokratian kannalta tämä ei tuntunut oikeudenmukaiselta, mutta tässä ajassa tätä päätöstä tulee kunnioittaa. Edistän omalta osaltani Jämsän kuulumista Keski-Suomeen ja keskisuomalaisuuteen, jossa myös omat juureni vahvasti ovat.

Monimuotoiset luottamustoimet

Vuosina 2013-2016 toimin Tehyn valtuutettuna. En ole kokenut itseäni koskaan ammattiyhdistysaktiiviksi, mutta päätin lähteä ehdolle ja sain luottamuksen. Koin ja koen edelleen oman ammattikuntani, sairaanhoitajien, aseman ja yhteiskunnallisen arvon edistämisen tarpeellisena.

Toimiessani Tehyn valtuutettuna tulin valituksi myös kokoomustaustaisen Arvo Ammattitaidolle -ryhmän puheenjohtajaksi. Ryhmä, kuten jo nimikin jo kertoo, on ajatuksiltaan lähellä minua. Tehyn ja koko ammattiyhdistysliikkeen ideologia ja toimintatapa eivät kuitenkaan minua vakuuttaneet. Minua harmitti, kun kaikessa esille nousi negatiivisuus ja ei käy -meininki. Odotin rakentavampaa ja ajassa olevaa toimintaa. Kunnioitan suuresti 16 vuotta Tehyä johtanutta Jaana Laitinen-Pesolaa. Koin hänen johdollaan tehyläisten asioiden edistymisen ja menestymisen. Oma valtuustokauteni alkoi vasta Jaanan jätettyä tehtävänsä.

Näin ja koin itse Tehyn toiminnan muuttuneen omalla valtuustokaudella ja jättäydyin kaikilta osin pois toiminnasta ja siinä vaikuttamisesta.

 

Vuodesta 2015 syyskuuhun 2021 toimin Jämsän kaupungin edustajana Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa. Tähän tehtävään valmiuksia paransin osallistumalla Kauppakamarin järjestämään Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ®) -koulutukseen. Jamkin hallitus on ollut oivallinen näköalapaikka koulutukseen ja siinä tapahtuvaan muutokseen. Oma opinpolkuni kouluasteelta opistoasteelle ja edelleen ammattikorkeakoulututkintoon sekä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseen ja edelleen Opettajakorkeakouluun ovat olleet pohjana koulutuksellisille näkemyksilleni. Osakeyhtiön hallitustyö eroaa kuntapolitiikasta. Molempien ymmärtäminen on asioille eduksi. Jamkin hallituksen kautta olen saanut käyttää omaa substanssiosaamistani ja tuoda esiin tulevaisuuteen tähtääviä tarpeita työelämästä. Toisilta oppiminen ja erilaisten tulokulmien kuuleminen ovat olleet myös hallitustyöskentelyn rikkauksia.

Vuodesta 2017 ei selvitty vaaleitta. Vastasin pyyntöön lähteä ehdolle Jämsän Osuuspankin edustajistovaaleihin myöntävästi ja sain luottamuksen tähän uuteen vaikuttamisen mahdollisuuteen. Pankkimaailma on ollut mielenkiintoinen ja tuonut runsaasti mahdollisuuksia oppia uutta ja perehtyä asioihin uusista näkökulmista. Talouden hyvä hoitaminen on tärkeää niin omassa kodissa, pankissa, kunnassa, seurakunnassa, kaupungissa kuin valtionkin tasolla.

Kun omien lasten harrastukset eivät enää tarvinneet minua tuekseen, liityin vuonna 2016 Jämsän Muistiyhdistykseen. Koen ennaltaehkäisevän työn sekä muistisairaiden ja heidän omaisten tukemisen tärkeänä. Aivoterveyteen vaikuttaminen on osa myös ammatillista osaamistani. Tämän vuoksi haluan olla mukana tässä toiminnassa. Toimin tällä hetkellä Jämsän Muistiyhdistyksen puheenjohtajana ja sen myötä olen oppinut paljon uutta.

 

Muut luottamustoimet

Jämsänkosken Ilves ry. jalkapallojaosto

Puheenjohtaja 2020-

Jämsän Osuuspankki

Jämsän Osuuspankin edustajiston jäsen 2017 lähtien.

Jämsän Muistiyhdistys ry

Puheenjohtaja (2016-7/2019) 2020-

AUK Jämsän Äijät ry

Aktiivinen jäsen ja toimitsija eri tehtävissä vuodesta 1998.

#jokuroti 2019 kampanja

Vuoden 2015 eduskuntavaalien hyvän tuloksen kannustamana ja viime vuosien kasvaneiden verkostoitumismahdollisuuksien kautta päätin lähteä tavoittelemaan luottamusta kansanedustajan tehtävään vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Lapseni ovat varttuneet nuoriksi aikuisiksi ja pärjäävät elämässään ilman äidin päivittäistä huolenpitoa. Minulla on siten hyvä mahdollisuus panostaa politiikkaan ja siinä etenemiseen. Tämän hetken työstäni vastaavana hoitajana olen päättänyt luopua joka tapauksessa kesään 2019 mennessä. Koen suorittaneeni tehtäväni osaamiseni siirtämisessä ja on aika mennä eteenpäin. Ammatillisen opettajakorkeakoulun opettajaopintoni ovat vielä kesken, mutta tarkoitukseni on suorittaa ne, jotta voin tulevaisuudessa toimia pätevänä sairaanhoidonopettajana – mikäli tieni ei vie Arkadianmäelle.

Politiikassa etenemiseen ei riitä yksin oma halu ja tavoite. Ympärille tarvitaan ihmisiä, jotka uskovat sinuun ja tapaasi edistää asioita. Olen kiitollinen, että ympärilläni on ollut ja on edelleen näitä ihmisiä. Joukko on kasvanut vuosien varrella ja ”tuuppinut” minua eteenpäin. Itse olen pyrkinyt parhaimpaani ja olemaan saamani luottamuksen arvoinen. .

Rahallisen tukesi voit osoittaa Osuuspankin tilille FI97 5091 0320 1648 32.
Tilin nimi on Arkadialle rotia ry. Alle 1500 euroa lahjoittavien nimiä ei julkaista.
Lämmin kiitos tuestasi rallissani kohti eduskuntaa!

Jätä meille yhteystietosi ja viesti, millä tavalla haluat olla mukana Lotan vaalirallissa. Olemme Sinuun yhteydessä.

4 + 11 =

© Lottaahola.fi 2021

Developed by