Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa. Keski-Suomessa noin 11 500 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen työntekijää siirtyvät hyvinvointialueelle, yhden työnantajan alle. Heistä suurin osa on hoitotyötaustaisia. Suomessa eletään ennennäkemätöntä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijäpulaa. Ala on kokenut kolauksia niin veto- kuin pitovoimassaan. Vetovoiman menetyksen tekijöiksi on tunnistettu yleisen keskustelun taso sekä siitä juontanut mainehaitta. Tunnistettuja veto- ja pitovoimatekijöitä ovat myös ongelmat johtamisessa, työolot, mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä, sairaalatoiminnan hierarkkisuus, urakehityksen heikkous sekä palkkaus. Viime vuosina on kiinnitetty huomiota myös vanhustenhoidon huonoon laatuun, jota on lähdetty kohentamaan lakiin kirjatun mitoituksen myötä. Ikääntymisen tsunami ja palvelutarpeen kasvu haastavat koko sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmäämme.

Hoitotyön laatu lähtee alalle soveltuvan henkilön koulutuksesta. Käsiparien lisääminen ei yksin riitä, vaan tarvitaan koulutusta, osaamista, tiedolla johtamista ja vaikuttavuuden seuraamista. Terveydenhuoltolain (1326/2010 § 8) mukaan terveydenhuollon toiminnan on perustuttava näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Terveydenhuollon toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Näyttöön perustuvan toiminnan tarkoituksena on mahdollistaa tasalaatuinen ja turvallinen hoito hoitopaikasta tai hoitotyöntekijästä riippumatta. Suomessa näyttöön perustuvan toiminnan velvoite perustuu terveydenhuollon ammattihenkilöstöä sitovaan lainsäädäntöön ja eettisiin ohjeisiin.

Keski-Suomen hyvinvointialue strategisten menestystekijöiden toteuttamiseen tarvitaan hoitotieteen, lääketieteen ja sosiaalityön tasapuolista professiojohtamisen osaamista. Ei vastakkainasettelua, vaan yhteistyötä. Hoitotyön johtamisen ja kehittämisen tulee olla tulevaisuudessa vahvemmassa asemassa Keski-Suomen hyvinvointialueella. Hoitotyöntekijät ansaitsevat oman tieteenalansa johtajat kaikille organisaation tasoille. Nykyinen toiminta- ja johtamiskulttuuri ei voi enää jatkua. Toimia tarvitaan myös valtakunnan tasolla, mutta me voimme aloittaa uudistamisen omasta tulevasta organisaatiostamme. Näin varmistamme ja vahvistamme myös alueemme hoitotyön ja hoitotieteen koulutusta sekä tutkimusta.