Olen saanut hoitaa ihmisten terveyttä kaupungilla ja yrityksissä. Olen saanut olla mukana yhteisyrityksen valvonnassa. Olen saanut valmistella toteutettavaksi tarkoitettua Keski-Suomen sote-uudistusta. Kaikki tämä on ollut tavallisen ihmisen järjellä tehtävää työtä. Kun sote-uudistus tuli eteenpäin vietäväksi, alkoi tapahtua kummallisia asioita. Perustuslain pohjalta tuli varmistettavaksi periaatteiden ja arvojemme toteutuminen. Lainsäätäjien piti rakentaa malli, joka toimii kaikki yhteiskunnan osapuolet huomioiden, ihmisten tasa-arvoinen asema mukaan lukien. Tähän asti asioita on valmisteltukin selvällä työjaolla, mutta joidenkin alojen osaajien tavoite oli olla ohjaamassa hanketta ojaan.

Valmisteluun ilmestyi puhujia, jotka muuttivat taitavasti totuutta estäen uudistuksen eteenpäin menemisen. Demokratiamme olettaa enemmistön käyttävän järkeä, mutta nyt oikuteltiin ilman järkeviä vaihtoehtoja, piilotettiin ennakoituja vaikutuksia, käytettiin asiantuntijoita pelinappuloina heille vieraissa asioissa, ohitettiin asialliset kysymykset vastaamatta, nostettiin esiin vanhoja kiihottavia tunteita ja tuomittiin osapuolia tuomioistuimien ulkopuolella. Tämän kaiken jälkeen pelkään, että olemme palaamassa Suomessa antiikin demokratiaan, jossa runsasäänisin ryhmä saa tehdä, mitä huvittaa.

Ja nyt tarvitaan Arkadialle rotia, että asioita käsitellään järkisyillä ja vuoropuhelulla. Samalla muistaen ne hyveet, jotka perustuvat moraalin, ihmisten, ajan, syiden, tavoitteiden ja tapahtumien sopusointuun. Asioita on jälleen valmisteltava ja esiteltävä siten, että tavallinen viisas keskisuomalainenkin voi ne ymmärtää. Ihmisten ja koko kansantalouden etu on viedä sote-uudistusta kauniisti ja vahvasti eteenpäin. Näiden ensiaskelten jälkeen on normaaliin tapaan arvioitava, miltä meno näyttää ja tehdä yhdessä viisaita parantavia toimenpiteitä.

 

Lotta