Ilmastonmuutoksen torjunnassa on nostettu vahvasti esille metsien hakkuiden rajoittaminen, jopa hakkuiden kieltäminen kokonaan. Äänekkäimmät vaatimukset ovat tulleet vihervasemmiston suunnasta. Yksityiset omistavat metsistämme noin 60 prosenttia, loput ovat valtion ja erilaisten yhteisöjen omistamia. Monille iäkkäille metsänomistajille metsä on vanhuudenturva taloudellisessa mielessä. He ovat hoitaneet metsiään vuosikymmenet säästäen hakkuumahdollisuuksiaan pahan päivän varalle. Olisi kohtuutonta ja julmaa estää heiltä hakkuukielloilla omaisuutensa hyödyntäminen.

Suomen teollisuuden vahva tukijalka on metsätalous. Monet lähiajan merkittävimmät investoinnit ovat olleet vastuullisen metsätalouden seurausta. Äänekoskelle avattiin tammikuussa uusittu neljän kilometrin pätkä nelostietä. Uudistetulla osuudella on Kotakennäänsalmen ylittävä upea Tärttämäen silta. Tien rakennustyöt jatkuvat edelleen uudistetun osuuden molemmin puolin. Keski-Suomelle tärkeän tieosuuden remontti liittyy Äänekosken biotehtaan rakentamisen vaatimaan liikenneyhteyksien parantamiseen puuhuollon turvaamiseksi. Tien parantaminen heijastuu laajalle alueelle maakunnassamme. Se on parasta aluepolitiikkaa pitkästä aikaa. Nelostien remontti saa jatkoa toukokuussa, kun uudistustyöt aloitetaan Kirri-Tikkakosken osuuden muuttamiseksi nelikaistaiseksi moottoritieksi. Vuosikymmeniä odotettu tieremontti vihdoin toteutuu. Seuraava liikenneyhteyksiin liittyvä merkittävä tavoitteemme on raideyhteyksien parantaminen Tampere -Jämsä ja Jämsä – Jyväskylä välien osalta. Kaksoisraiteella voimme parantaa saavutettavuuttamme niin metsäteollisuuden kuin henkilöstöliikenteenkin osalta ilmastoasiat huomioiden.

Eduskuntavaalien lähestyessä puolueet ovat esitelleet verolinjauksiaan. Vihervasemmisto väläyttelee vihreää valoa mm. metsien kiinteistöverolle. Se on varsinainen myrkkypilleri hakkuukieltojen lisäksi Suomen metsätalouden tulevaisuudelle ja myös ikävä uhka tuhansille työpaikoille Keski-Suomessa. Uskon, että moni metsätalouden kautta työpaikkansa saanut miettii tätä äänestyskopissa viimeistään 14.4. kenelle äänensä antaa.

Metsät ja luonto ovat Suomelle entistä tärkeämpi omaisuus. Metsien virkistysarvo retkeilyn, marjastuksen, sienestyksen, metsästyksen, kalastuksen ansiosta on lähes mittaamattoman arvokas. Eurooppalaisittain harvinainen jokamiehenoikeus antaa kansalaisille laajat virkistysmahdollisuudet vastuulliseen luonnon käyttöön. Mennään metsään! Tätä hienoa perinnettä on hyvä arvostaa ja kunnioittaa.

 

Lotta