Suomi tarvitsee sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen edelleen. Tarve ei ole hävinnyt. Uudet vaalit, verot tai hallinto eivät paranna ketään. Oikea-aikaisella hoidolla on aidosti merkitystä. On keskityttävä palveluiden ripeään kehittämiseen vuosia kestävän hallinnollisen lainsäätämisen sijaan. Uudistuksen läpivientiin tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten vahva osallistuminen. Erikoissairaanhoitomme taso on korkea. Tästä voimme olla ylpeitä ja meidän tulee edelleen huolehtia sen kehittymisestä.

Perusterveydenhuoltomme tarvitsee vahvistusta. Tarvitsemme osaamista ja sitoutumista terveyskeskustyöhön. Erikoissairaanhoidon kulujen kasvua voidaan hillitä tehokkaalla ja laadukkaalla perusterveydenhuollolla. Ihmisillä tulee olla mahdollisuus valita palveluiden tuottajansa eli oma terveysasemansa. Palveluiden tuottajien toimintaa tulee mitata samoilla vaikuttavuusmittareilla. Palveluiden tuottajiksi tarvitaan sekä yksityisiä että julkisia toimijoita.

Laadukas vanhustenhoito on kunnia-asia. Tarvitaan enemmän aitoa välittämistä ja vastuullisuutta. Ikäihmisilläkin tulee olla mahdollisuus itse päättää, miten viettävät vanhuudenpäivänsä. Vaikka koti koetaankin parhaaksi paikaksi asua ja elää, voi joskus olla mielekkäämpää ja elämänlaadullisesti rikkaampaa asua yhteisöllisessä ryhmäkodissa. Palvelutalot ja tehostetun palveluasumisen yksiköt ovat usein myös se mielekkäin valinta. Kotiin vietävät palvelut pitää olla valittavissa silloin, kun niillä aidosti ja oikeasti kotona pärjätään.

 

Lotta