Keski-Suomesta valitaan tammikuun aluevaaleissa 69 valtuutettua päättämään keskisuomalaisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista. Toivottavaa on, että tuohon joukkoon tulee valituksi jämsäläistä sosiaali- ja terveydenhuollon tietämystä sekä tulevaisuuteen katsovaa näkemystä.

Etenkin terveyspalvelut ovat olleet meillä jämsäläisillä hyvät ja varsin kattavat. Niihin on myös täällä viime vuosina rahallisesti panostettu. Moni tänne muuttanut on jopa ylistänyt niitä. Niille, jotka ovat ikänsä Jämsässä asuneet, tämän kaltainen palvelutaso voi näyttäytyä itsestäänselvyytenä.

Jokilaakson sairaala on perustettu vuonna 1967, jolloin se toimi aluesairaalan statuksella. Reilun viidenkymmenen vuoden aikana sairaala on ollut osa Keski-Suomen sairaanhoitopiiriä, Jämsän seudun terveydenhuollon kuntayhtymää. Vuonna 2009 siitä tuli kaupungin sairaala Jämsänkosken kaupungin liityttyä Jämsään. Vuonna 2010 osa toiminnoista (erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, päivystys) ulkoistettiin Jokilaakson Terveys Oy:lle. Tällä haluttiin varmistaa palveluiden säilyminen edelleen Jämsässä. Sittemmin Jämsän kaupunki on myynyt osuutensa Jokilaakson Terveydestä, mutta on myöhemmin perustetun Jämsän Terveyden osakas edelleen 49 prosentilla. Jokilaakson Terveys tuottaa yhä Jämsässä erikoissairaanhoidon palveluita alihankintana Jämsän Terveydelle, jonka toimialaan kuuluu muun muassa jämsäläisten vanhuspalveluiden tuottaminen. Jokilaakson Terveys on tuottanut ansiokkaasti leikkauspalveluita niin jämsäläisille kuin myös valinnanvapauspotilaille ja on siten työllistänyt kymmeniä jämsäläisiä terveydenhuollon ammattilaisia.

Jämsän kaupungin ja Jämsän Terveyden välinen palvelusopimus on päättymässä 2025. Sitä ennen Jämsä siirtyy Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä Keski-Suomen hyvinvointialueelle, joka aloittaa toimintansa 1.1.2023. Kaupungin ja Jämsän Terveyden välinen sopimus siirtyy mukana. Erikoissairaanhoidon valinnanvapaus säilyy ennallaan eli jämsäläinen voi edelleen valita TAYS:n hoitopaikakseen silloin, kun tarvitsee yliopistosairaalatasoista erikoissairaanhoitoa. Kuopioon ei tarvitse lähteä, jos ei halua.

Nyt Jämsän Terveyden tuottama palvelu tulee todennäköisesti säilymään hyvin samankaltaisena hyvinvointialueen järjestettävänäkin. Niin Jämsän Terveyden kuin Jokilaakson Terveydenkin toimintaa on kehitetty vuosien saatossa niin, että meillä on jämsäläisinä vietävänä hyvinvointialueelle hyviä toimintamalleja. Jämsässä on toteutettu muun muassa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiota, jota sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksella nyt tavoitellaan.

Voi hyvin olla, etteivät kaikki taajamiemme terveyspalvelut tule sellaisenaan tulevaisuudessa säilymään. Palveluverkkomme uudelleenarviointi ja -organisointi olisivat edessä ilman hyvinvointialueiden syntymistäkin, sillä kaupungin taloudellinen kantokyky ei kestä nykyisiä kustannuksia. Meidän tulee huolehtia erikoissairaanhoidon säilyttämisestä Jämsässä ja osana Keski-Suomen palvelutarjontaa. Tehtävä ei ole ongelmaton. Erikoissairaanhoitomme on yksityisen palveluntuottajan toimintaa, jonka järjestämisestä ja kustannuksista vastaa Jämsän kaupunki. Uudistuksen myötä sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden rahoitus tulee valtiolta ja järjestämisvastuu on hyvinvointialueella. Myös palveluntuottajan näkemyksellä tulevaisuudesta on merkitystä.

Meillä Jämsässä on ollut vuosien ajan vajausta sosiaalityöntekijöistä. Lastensuojelun kuormitus on pysynyt korkealla tasolla huolimatta panostuksista lasten, nuorten ja perheiden ennaltaehkäiseviin palveluihin. Osaajapula sosiaalityöntekijöiden kohdalla on valtakunnallinen ja rekrytointiin on pyritty Jämsässäkin panostamaan. Hyvinvointialueella tulee nopeasti löytää ratkaisuja toimintojen organisoinnissa, jotta kyetään vastaamaan muun muassa tiukkeneviin asiakasmääriin työntekijää kohden.

Keski-Suomen hyvinvointialueelle tarvitaan jämsäläistä tietämystä historiastamme ja ymmärrys siitä, mitä osaamista ja palvelua meillä on tarjottavana keskisuomalaisille. Uskon, että asioihin löytyy hyväksyttäviä ratkaisuja myös tulevaisuudessa, kun muistetaan pitää ihminen – se keskisuomalainen – keskiössä ja huolehditaan vastaisuudessakin hänen hyvinvoinnistaan!