Edessä on tärkeät vaalit, vaikka uutta hallinnontasoa ei järkevänä nähdäkään. On kyse ihmisten peruspalveluista. Vaaleilla jaetaan valtaa ohjata 21 miljardin euron käyttöä. Kuntien budjeteista siirtyy hyvinvointialueille iso osuus. Keski-Suomen hyvinvointialueelle valtiolta tuleva rahoitus on vuonna 2023 hieman alle miljardi euroa. Valittava 69 valtuutetun joukko tulee viimein päättämään tuon rahan käyttämisestä. Ensimmäisen neljän vuoden aikana tullaan määrittelemään, mihin suuntaan Keski-Suomen hyvinvointialuetta tullaan viemään. Siksi meidän kokoomuslaisten täytyy olla vahvasti mukana näissä vaaleissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa on kyse myös Suomen historian suurimmasta liikkeenluovutuksesta, jossa käytännössä 10 000 työntekijää Keski-Suomessa vaihtaa työnantajaa. Muutosjohtajuus nouseekin yhdeksi merkittävimmäksi asiaksi uudistuksen läpiviennissä ja onnistumisessa. Henkilöstöjohtaminen voi muodostua merkittävimmäksi muutosvoimaksi. Henkilöstön saatavuus on palveluiden kannalta välttämätön ja tämän vuoksi meidän tulee huolehtia edelleen hyvästä yhteistyöstä koulutuksen järjestäjien kanssa ja tehdä rohkeitakin avauksia koulutustarpeiden muuttuessa.

Ajatukset viimeisen puolen vuoden aikana ovat vaihtuneet innostuksesta riittämättömyyden ja hallitsemattomuuden tunteisiin ja toisin päin liittyen aluevaaleihin ja uuden hyvinvointialueen syntyyn. Poliittinen seurantaryhmä sekä Keski-Suomen piirien puheenjohtajat ovat yhdessä pyrkineet osoittamaan tietä, jonka suuntaan viranhaltijoiden valmisteleman toimielimen halutaan uudistusta vievän.

Tulevien aluevaltuutettujen on muistettava pitää ihminen uudistuksen keskiössä. Organisaation ja hallinnon paisuminen epätarkoituksenmukaiseen kokoon ja muotoon tulee estää, jotta hallinnon kustannukset saadaan pidetty matalina ja rahaa riittää ihmisten palveluiden järjestämiseen. Vastakkainasettelua, niin kuntien kuin toimialojenkin välillä tulee välttää. Valtuutetun tulee huomioida koko Keski-Suomen tarpeita päätöksiä tehdessään. Maaliskuun alussa aloittavan valtuuston arvioidaan kokoontuvan vuoden aikana seitsemästä jopa kymmeneen kertaan.

Vaalikampanjointi jää torsoksi koronan vuoksi. Samoin on uhkana käydä myös äänestysprosentille. Pidetään siis itse huoli siitä, että jokaisen lähipiiri käyttää äänioikeuttaan.

Voimia ja sitkeyttä vaalityöhön! Kannatusluvut on aika muuttaa ääniksi!