Eduskunnan pitää tuottaa yhteiskunnalle vain sitä hyvää, mitä yhteisöjemme rakenteen alemmat tasot tarvitsevat toimintansa mahdollistajina. Yksilöt ja perheet voivat omasta aloitteestaan ja omin voimin toteuttaa monia asioita, joihin ei tarvita runsasta sääntelyä.

Jossain määrin tämä sama itsenäinen järjestäytyminen ja tekeminen koskee kaikkia näiden välillä olevia yhteisöjä – naapurustoja, yhdistyksiä, seuroja, seurakuntia, yhtiöitä – ne kykenevät jossain määrin luonnollisesti järjestäytymään sekä hallitsemaan toimintaansa ja sen laatua. Mitä perhettä monimutkaisempiin yhteisöihin mennään, sitä enemmän lakeja, säädöksiä ja sääntelyä tarvitaan, mutta yksilöiden toiminta ei tarvitse juurikaan luonnollista moraalia vaikuttavampia säädöksiä. Näin eduskunnan, ministeriöiden ja valiokuntien toimintaa saadaan tehostettua ja kohdistettua koko yhteiskunnan kannalta parhaiten hyvää tuottaviin asioihin.

Lotta