Meistä moni tunnistaa tarpeen rakennemuutoksille. Yksi odotetuista ja pitkään työnalla olleista on sosiaali- terveydenhuollon uudistus. Kukaan ei kiistäne, etteikö uudistukselle ole tarve. Tämä työ on nyt tohinalla menossa. Olen mukana ja haluan vaikuttaa tulevaisuuteemme hyvinvoivana Keski-Suomena. Kunnissa viranhaltijat keräävät ahkerasti tietoja väliaikaiselle toimielimelle. Kyseessä on ymmärtääkseni melkoinen urakka ja aikapaine on kova. Poliittinen seurantaryhmä antaa poliittista ohjausta tälle virkamiehistä koostuvalle väliaikaiselle valmistelutoimielimelle.

Vuoden 2023 alusta kaikkien keskisuomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimi ja ensihoito siirtyvät muodostuvalle Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Hyvinvointialue muodostuu 22:sta Keski-Suomen kunnasta. Keski-Suomen maakuntaan kuuluva Jämsä siirtyy Keski-Suomen hyvinvointialueelle Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä tuomalla oman mausteensa palvelurakenteineen.

Syntyvälle Keski-Suomen hyvinvointialueelle on siirtymässä kunnilta ja kuntayhtymiltä muun muassa perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, hammashoito, mielenterveys- ja päihdepalvelut, vammaispalvelut, ikääntyneiden asumispalvelut ja sosiaalihuolto. Sosiaalialihuollon palvelut ovat yksistään jo monitahoinen kokonaisuus, joka kannattaa itselleen selvittää, jotta hahmottaa mistä kaikesta on todella kyse. Lisäksi valmistelussa tulee huomioida muun muassa henkilöstö-, ICT-, talous-, toimitila-, yhdyspinta- ja sopimusasiat.

Kyseessä on siis valtava kokonaisuus. Uudistus olisi pelkän palvelurakenteen osalta työläs ja merkittävä, mutta nyt siihen on liitetty myös uusi hallinnontaso. Tammikuussa 2022 järjestettävissä aluevaaleissa valitaan 69 aluevaltuutettua, jotka seuraavien vuosien aikana päättävät Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon mukaan lukien pelastustoimen ja ensihoidon palvelurakenteesta.

Arvostan substanssiosaamista, mutta koen kokonaisuuden hahmottamisella olevan suuren merkityksen tulevien aluevaltuutettujen kohdalla. Tarkoituksena on luoda hyvinvointia keskisuomalaisille, ei asettaa vastakkain alueita, kuntia tai toimialoja. Kyse on enemmästä kuin yksittäisestä terveysaseman sijainnista tai erikoissairaanhoidon erikoisalasta. Nyt tarvitaan kokemusta, laajaa näkemystä sekä rohkeutta luoda ja tehdä uutta. Tulevan organisaation on huolehdittava palveluiden saatavuuden lisäksi niiden vaikuttavuudesta ja mitattavuudesta. Henkilöstöjohtaminen on nostettava menestystekijäksi. Teknologia on valjastettava mahdollistamaan ihmisläheisyys silloin kuin se tukee hyvinvointiamme parhaiten. Sillä ei ole merkitystä kuka palvelut tuottaa, kunhan ne tuotetaan laadukkaasti ja sopimuksen mukaisesti.