Keski-Suomessakin valmistaudutaan historiallisen suuren sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen läpivientiin. Valmistelutyö on kunnissa aloitettu tiedonkeruulla ja nykytilan kartoittamisella. Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa syntyvän hyvinvointialueen hallinnosta helmikuun 2022 loppuun saakka. Seuraava konkreettinen vaihe on aluevaalien järjestäminen tammikuussa. Valittu aluevaltuusto aloittaa Keski-Suomen hyvinvointialueen rakentamisen maaliskuun alusta lähtien. Rakentamista ja kehittämistä tulee riittämään vuosiksi eteenpäin isolle joukolle eri alojen asiantuntijoita. Valituiksi tulleilla aluevaltuutetuilla riittää perehtymistä ja opiskeltavaa. Muutos ei synny yhdessä yössä, vaan vaatii pitkäjänteistä johtajuutta ja yhteistyötä.

Keski-Suomen hyvinvointialueen rakentaminen vaatii yhteistä tahtoa ja laajaa alueellista näkemystä, jotta se täyttää uudistuksen vaatimukset. Meidän tulee löytää parhaat ja vaikuttavimmat olemassa olevat ja hyväksi havaitut käytännöt Keski-Suomen kunnista ja niiden organisaatioista. Paljon on hyvää, mutta moni asia voidaan toteuttaa myös toisin. Tehdään uudistus keskisuomalaisille, ei kaivauduta vanhoihin poteroihin. Katsotaan rohkeasti tulevaisuuteen ja uudistetaan aidosti ja vaikuttavasti.

Keski-Suomenkin väestö ikääntyy, koska syntyvyys on pienentynyt ja elinajanodote kasvanut. Huoltosuhde kehittyy huolestuttavaan suuntaan. Syyllisiä on turha etsiä. Tunnistetaan tosiasiat ja etsitään yhdessä ratkaisuja esiin nousseisiin kehittämistä vaativiin pulmiin. Kokeillaan rohkeasti. Uskalletaan myös epäonnistua ja valita jokin muu ratkaisu. Ei poukkoillen, vaan hyväksytyn strategian mukaisesti, tavoitteet mielessä pitäen.

Iso uudistuksen toteuttajajoukko ovat 10 000 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirtyvää työntekijää. Henkilöstöjohtaminen on nostettava menestystekijäksi. Muutosjohtajuus nousee isoon rooliin uudistuksen onnistumisessa ja läpiviennissä. Keski-Suomen hyvinvointialueen johtajan paikan ei tule olla poliittinen vihreä oksa, vaan uudistuksen menestyksekäs läpivienti onnistuneesti vaatii osaavan ja riittävän avarakatseisen ammattijohtajan.

 

Lotta Ahola (kok.)

sairaanhoitaja, yamk, AmO

aluevaaliehdokas

Jämsä