Arkadialle rotia!

äänestä lotta eduskuntaan numerolla 106

Sote – terveys

Suomi tarvitsee sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen. Ensi vaalikausi tulee olemaan merkittävä uudistuksen toimeenpanon osalta. Uudistuksen läpivientiin tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten vahva osallistuminen. Erikoissairaanhoitomme taso on korkea. Tästä voimme olla ylpeitä ja meidän tulee edelleen huolehtia sen kehittymisestä.

Perusterveydenhuoltomme tarvitsee vahvistusta. Tarvitsemme osaamista ja sitoutumista terveyskeskustyöhön. Erikoissairaanhoidon kulujen kasvua voidaan hillitä tehokkaalla ja laadukkaalla perusterveydenhuollolla. Ihmisillä tulee olla mahdollisuus valita palveluiden tuottajansa eli oma terveysasemansa. Palveluiden tuottajien toimintaa tulee mitata samoilla vaikuttavuusmittareilla. Palveluiden tuottajiksi tarvitaan sekä yksityisiä että julkisia toimijoita.

Laadukas vanhustenhoito on kunnia-asia. Tarvitaan enemmän aitoa välittämistä ja vastuullisuutta. Ikäihmisilläkin tulee olla mahdollisuus itse päättää, miten viettävät vanhuudenpäivänsä. Vaikka koti koetaankin parhaaksi paikaksi asua ja elää, voi joskus olla mielekkäämpää ja elämänlaadullisesti rikkaampaa asua yhteisöllisessä ryhmäkodissa. Palvelutalot ja tehostetun palveluasumisen yksiköt ovat usein myös se mielekkäin valinta. Kotiin vietävät palvelut pitää olla valittavissa silloin, kun niillä aidosti ja oikeasti kotona pärjätään.

Sote ja terveys ovat minulle luonnollisia vaaliteemoja, koska niissä on vahvin osaamiseni ja näkemykseni. Olen toiminut kolmekymmentä vuotta alalla sekä perus- että erikoissairaanhoidossa, niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Tunnen kokemukseni kautta ihmisten arkea ja mitä he toivovat terveydenhuollolta.

Sivistys

Suomi tunnetaan sivistysvaltiona. Sivistyksen perusta on koulujärjestelmässämme.

En kannata oppivelvollisuusiän nostoa. Kannatan yksilöllistä tukea ja oman opinpolun etsimistä. Suurin osa nuorista löytää kiinnostavan ammatin, jota tavoitella. Niille, jotka tarvitsevat enemmän aikaa oman alan etsimiseen, löytyy monenlaisia valmentavia opintoja. Meidän ei kannata lähteä tekemään kallista oppivelvollisuusiän nostoa marginaalisen ryhmän vuoksi, vaan kohdentaa apu ja resurssi niihin, jotka sitä tarvitsevat.

Sivistyksen ja elämässä pärjäämisen eväät saadaan kotoa. Koti palvelee 24/7, tai ainakin niin pitäisi minun mielestäni olla. Vanhempien velvollisuus on huolehtia, tukea ja kannustaa lapsiaan elämän polulla.

Tämä on tänä päivänä huolestuttavissa määrin hukassa. Kodin tuella muodostamme vahvan itsetunnon, jonka turvin pärjäämme maailman myrskyissä. Kodin tulee olla myös meidän perusturvamme. Lapsen tulee voida luottaa vanhempiinsa ja heidän huolenpitoonsa.

Joskus oman kodin voimat eivät riitä, ja tällöin yhteiskunnan tarjoamat palvelut tulee olla saatavilla ilman byrokratiaa. Perheiden ja vanhemmuuden tukeminen varhaisessa vaiheessa ennaltaehkäisee lasten ja nuorten ongelmia.

Toimeliaisuus

Ihminen on luotu tekemään ja toimimaan. Työ on aikuisen ihmisen hyvän elämän perusta. Se tuo toimeentulon, työyhteisön, elämän mielekkyyden, mahdollisuuden kehittää itseään sekä elämään rytmiä. Työ on myös osallisuutta yhteiskuntaan. Voimme kokea itsemme tarpeelliseksi työn kautta. Vahva työllisyysaste on myös menestyvän yhteiskunnan edellytys.

Ennen työelämää meidän elämämme koostuu koulusta ja opiskelusta. Koulu on tärkeä kasvatuksellinen yhteisö, jonka tarkoituksena on antaa meille hyvän elämän perustaidot. Niillä taidoilla meidän on mahdollisuus kehittää ja kouluttaa itseämme eteenpäin koko elämämme ajan.

Silloin kun työtä ei ole, elämän perusta voi järkkyä. Työn tilalle tarvitsemme muuta mielekästä tekemistä sekä myös usein yhteiskunnan tukea. Ihmisen toimeliaisuuteen vaikuttavat myös muut hyvinvoinnin tekijät. Itsensä merkitykselliseksi kokeva ihminen on yleensä myös toimelias. Jo nyt useat työelämän ulkopuolella ovat ihmiset toimivat vapaaehtoistehtävissä ja kokevat näin osallisuutta ja yhteisöön kuulumista. Tämä on voimakas hyvinvoinnin lähde.

Kestävyys

Ihminen on saanut toimillaan aikaan ilmastonmuutoksen, josta olemme nyt kaikki huolissamme.

Päästöihin on saatava rotia! En usko, että ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen löytyy yhtä ratkaisua. Uskon, että ratkaisuja tarvitaan useita. Meidän tulee asettaa tavoitteemme korkealle ja tehdä suunnitelmallisesti työtä sen eteen, että saamme ilmastonmuutoksen pysäytettyä.

Jokainen meistä voi vaikuttaa omilla valinnoillaan ja päätöksillään. Kestävä kehitys tulee huomioida kaikessa päätöksenteossa niin valtion tasolla kuin kaupungeissa sekä muissa yhteisöissä. Luotan teknologian kehittymiseen ja vastuulliseen ilmastopolitiikkaan. Päättäjien tehtävä on asettaa tavoitteet ja ohjata esimerkiksi verotuksellisin keinoin ilmastoystävällisempiin valintoihin ja tekoihin.

Take a Class!

Tule tapaamaan Lottaa

huhtikuu 2019
No event found!

Terveyttä, turvaa ja toimeliaisuutta

#Jokuroti

[powr-social-feed id=b3954801_1537450827]

Sivistystä sukupolvilta toisille

Näkemyksiä

Tässä näkemyksiäni eri aiheista.

Henkistä ja taloudellista hyvinvointia metsästä

Ilmastonmuutoksen torjunnassa on nostettu vahvasti esille metsien hakkuiden rajoittaminen, jopa hakkuiden kieltäminen kokonaan. Äänekkäimmät vaatimukset ovat tulleet vihervasemmiston suunnasta. Yksityiset omistavat metsistämme noin 60 prosenttia, loput ovat valtion ja...

lue lisää

Rotia hoitoonpääsyyn

Suomi tarvitsee sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen edelleen. Tarve ei ole hävinnyt. Uudet vaalit, verot tai hallinto eivät paranna ketään. Oikea-aikaisella hoidolla on aidosti merkitystä. On keskityttävä palveluiden ripeään kehittämiseen vuosia kestävän...

lue lisää

Sotea uhkaa antiikin aika

Olen saanut hoitaa ihmisten terveyttä kaupungilla ja yrityksissä. Olen saanut olla mukana yhteisyrityksen valvonnassa. Olen saanut valmistella toteutettavaksi tarkoitettua Keski-Suomen sote-uudistusta. Kaikki tämä on ollut tavallisen ihmisen järjellä tehtävää työtä....

lue lisää

Rotia koulutuspolitiikkaan!

Suomalaisessa koulujärjestelmässä on siirrytty suurien haasteiden edestä jo aivan niiden ytimeen. Opettajat uupuvat, kun suurin osa työajasta kuluu pahimmillaan tärkeimmän tehtävän, opettamisen ja kasvattamisen sijasta muihin työtehtäviin. Tällainen viesti kuuluu...

lue lisää

Sinisilmäisyys käy kalliiksi

Jämsän kaupunginvaltuusto teki vuonna 2014 päätöksen ulkoistaa nopealla aikataululla, keskustapuolueen ja sosialidemokraattien vauhdittamana, sosiaali- ja terveystoimensa perustettavalle yhteiskunnalliselle yhteisyritykselle, Jämsän Terveydelle. Kaupungille jätettiin...

lue lisää

Määrä ei yksin takaa hoidon laatua

Keitä ja minkälaista osaamista hoitajamitoituksen osoittamaan määrään lasketaan? Hoidon laatuun vaikuttavat niin osaaminen kuin soveltuvuus hoitotyöhön. Ehdotetun 0,7 hoitajamitoitusluvun kirjaaminen lakiin ilman, että sen sisältöä määritellään, saattaa johtaa aivan...

lue lisää

Ahkeruus ja sivistys kunniaan

Kaverini saa pitää lähes puolet tuloistaan taloutensa käytössä – itselle jää siten murto-osa. Työssä hän on saanut vaikuttaa isoon liiketuloon, mutta yhteiskunta ei luota hänen hallitsevan ansioitaan. Luottamustehtävien hoidostakin leikattaisiin häneltä...

lue lisää

Rotia hoitoon, välittämiseen ja pelisääntöihin!

Tänään saapuivat “Joku roti!” -laastarit. Niillä ei hoitajia korvata, joskus ehkä korkeintaan hieman paikataan. Laastarit ovat hoitajien käyttämiä hoitotarvikkeita, niin konkreettisesti kuin symbolisestikin. Ne toimivat myös muistutuksena hoitajien tekemästä...

lue lisää

Sääntelyn karsinnan perusteet

Eduskunnan pitää tuottaa yhteiskunnalle vain sitä hyvää, mitä yhteisöjemme rakenteen alemmat tasot tarvitsevat toimintansa mahdollistajina. Yksilöt ja perheet voivat omasta aloitteestaan ja omin voimin toteuttaa monia asioita, joihin ei tarvita runsasta sääntelyä....

lue lisää

Äänestä Lottaa numerolla 106

Anna äänesi Lotalle numerolla 106

Ennakkoäänestysen ajankohta on 3. – 9.4.2019. Varsinainen vaalipäivä on 14.4.2019.

Päivä(t)

:

H(s)

:

Minuutti(a)

:

Second(s)

Tuliko mieleesi kysyttävää?

Jätä viesti

7 + 6 =

© Lottaahola.fi 2018

Developed by